Immaterialrätt

Det är inte alla som vet vad immaterialrätt är innan man tvingas bekanta sig med dig. På ett mer simpelt och enkelt sätt att förklara ordet kan man säga att det är en regel som skyddar för ensamrätt av t.ex mönster, konstnärliga eller litterära verk, uppfinningar eller varumärken.

Vi tar ett till exempel. Immaterialrätt är en annan form av förmögenhetsrätt och detta skyddar dig som har rättigheter till ett konstnärligt verk eller ett varumärke att få totalt ensamrätt. Det betyder att ingen annan får lov att använda, företa handlingar eller t.ex göra kopior av ditt verk.

Hur rättigheten uppkom
Man skulle kunna säga att hela diskussionen om immaterialrätt uppkom i samband med den stora Världsutställningen i Wien. Några tilltänkta utställare vägrade att vara med på grund av rädsla att få sina verk och idéer stulna.

WIPO, en förkortning av uttrycket World Intellectual Property Organization är ett fack inom Förenta Nationerna och sedan 1974 (då fackorganet skapades) har det funnits till för att skydda immateriell egendom över hela världen genom ett starkt samarbete mellan staterna.

Skydda dina verk eller ditt varumärke
Det finns hur många olika situationer som helst där immaterialrätt är att föredra. Vanligtvis används det för att ta patent på en produkt eller idé, men används också för designskydd och upphovsrätt för konstnärliga verk.

En annan väldigt vanligt orsak är att man vill ha ett varumärkesskydd. Varumärkesskyddet säkrar varumärket så att andra företag och konkurrenter inte kan använda sig av det på sina egna varor och produkter. Kom ihåg att ett registrerat varumärke alltid ger ensamrätt!